24 april 2024 - Jølster skogeierlag

Sted: Huus i Jølster

Tid: 17.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om ungskogpleie. Det blir demonstrasjon med motorryddesag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Det blir også synfaring i lauvskog der det er planta gran under skjerm. Servering av kokekaffi og noko å bite i.