01 desember 2022 - Kvinesdal skogeierlag

Stell og vedlikehold av motorsaga

Tid: 1. desember klokka 17-21
Sted: Kvinesdal
Mer info og påmelding: checkin.no

Hogst med motorsag

Tid: 2. og 3. desember klokka 9-16
Sted: Kvinesdal
Mer info og påmelding: checkin.no