02 desember 2023 - Lindesnes skogeierlag, Holum og Mandal skogeierlag

Sted: Doneheia 17, Jåbekk, Mandal

Tid: 10:00 – 15:00

Fagdag med Lindesnes Maskinsenter, Igland, Trygg og lokale skogeierlag. Det blir demo og info knyttet til skog- og vedproduksjon, finansiering og avsetningsmuligheter.

Servering: Pølser og drikke