06 desember 2023 - Lindesnes skogeierlag

Sted: Solstrand. camping

Tid: 18:30 – 22:00

Vi får besøk av skogbruksleder og skogkulturmedarbeider, styremedlem i AT Skog og skogbrukssjef i kommunen. Det blir god julemiddag. Det er anledning å ta med en person ekstra.

Påmelding: Så fort som mulig, men senest innen 29. november til 918 69 976