Lindesnes skogeierlag: Julemøte

12 desember 2017 - Lindesnes skogeierlag

Sted: Vigelandsstua klokka 19.00.

Tema:

  • Kåseri av Thorbjørn Ougland
  • Skogbrukssjef Agnar Christian Aas informerer om tilskuddsordninger og ellers smått og stort i området, bl.a. veier, plating og furuskog
  • Skogbruksleder Toralf Håland i AT Skog snakker om tømmerinnmelding, avsetning på tømmer for kommende hogstsesong, priser m.m.
  • Produksjonsleder Terje Birkeland i AT Skog om pågående og gjennomførte tømmerdrifter
  • Produksjonsmedarbeider Kai-Ove Kvinlaug i AT Skog tar for seg ungskogpleie
  • Styremedlem i AT Skog, Even Hedland, informerer om siste nytt

Servering: Varm juletallerken, riskrem og kaffe

Vi inviterer inntil 2 personer fra hvert medlemskap i skogeierlaget til julemøte.

Meld deg på innen torsdag 7. desember!

Påmelding til: John Martin Kleiven 951 56 602/ joma-kl@online.no

Vi håper på et godt oppmøte til en hyggelig og uformell julesamling!