Lindesnes skogeierlag: Julemøte

02 desember 2019 - Lindesnes skogeierlag

Sted: På Solstrand, Homme, klokka 19.00.

Skogbrukssjef Arnar Christian Aas, skogbruksleder Ingvild Gran og skogkulturansvarlig Kai Ove Kvinlaug fra AT Skog kommer. I tillegg kommer Nye Veier ved Håkon Lohne og Magnus Thomassen. Vi satser også på at det kommer en fra styret i AT Skog.

Tema: 

  • Omskiftelig marked, nye kapperegler og skiftende tømmerpriser
  • Skogkultur, planting og bestilling av planter og evt. om plantealternativer.
  • Nye veier kommer for å fortelle om bygging av E39 gjennom kommunen og konsekvenser for skog og natur.
  • Kort informasjon fra ekstraordinært årsmøte/fusjonen med Vestskog.

Påmelding: Hvert medlem kan ta med inntil 2 deltagere. Meld fra innen 25. november til Svein lysestøl 918 69 976/ lysestol@online.no

Servering: Flott middag.