08 desember 2022 - Lindesnes skogeierlag

Tid: Torsdag 8. desember klokka 19-22
Sted: Kulturtorvet Vigeland

Velkommen til julemøte. Det blir servert snitter, kaffe og kake.

Påmelding innen 1. desember til Svein Lysestøl, 918 69 976, lysestol@online.no

AT skog kommer ved skogbruksleder og skogkulturansvarlig. Kommunen kommer og forteller om tilskudd og det som måtte være aktuelt av ordninger. I tillegg får vi besøk av Oddbjørn Aardalen, pensjonert fylkesskogmester og skogspoet.