Marnardal skogeierlag: Infomøte om ny skogbruksplan

16 oktober 2019 - Marnardal skogeierlag

Sted: Høgtun Kultursenter klokka 19.00 til 22.00.

Møteadresse: Nesan 42, 4532 Øyslebø

Servering: Enkel

Se hele invitasjonen: Infomøte Marnardal

Det blir også infomøte 21. oktober med samme innhold på bedehuset på Bjelland.