Marnardal skogeierlag: Møte om BEDRESKOG og regnskap/skatt

14 november 2017 - Marnardal skogeierlag

Sted: Rådhus Heddeland klokka 19.00.

Tema: BEDRESKOG avtalen og regnskap/skatt

AT Skog har lansert et nytt produkt for oss skogeiere som heter BEDRESKOG. Dette er i kortversjon en forvalteravtale hvor AT Skog forvalter skogen for skogeieren på en bærekraftig, rasjonell og lønnsom måte. Langt fra alle har mulighet til å drifte skogen selv, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi.

Er bedre skog noe for deg?

Program før pausen:

  • Nytilsatt i AT Skog med BEDRESKOG som arbeidsfelt, Arne Eiken, presenterer mulighetene som ligger i avtalen.
  • BEDRESKOG har flere samarbeidspartnere bl.a. Azets Norge som har skog som spesialfelt. Herfra stiller Knut Foss som driver med regnskap og rådgivning.
  • Han vil komme inn på aktuelle temaer som skatteregler, tømmerkonto og mulighetene som ligger i hobbyskog – kapitalskog – virksomhet.

Servering: Kaffe og noe attåt

Program etter pausen:

  • Nytt forsøksfelt og nye avlstrær fra Marnardal ved styreleder Ola Sløgedal
  • Tømmernytt ved Terje Birkeland og Torje Hommekland fra AT Skog
  • Skognytt/kulturarbeider ved skogbrukssjef Øyvind Jorstad.

 

Vel møtt til skogfaglig påfyll!