Regionmøte i Grimstad

29 oktober 2018 -

Sted: Scandic hotell fra klokka 18.30 til 20.30.

Tema:

  • Nytt fra AT Skog
  • Rammebetingelser
  • Tømmer og marked
  • Skogfaglige tema

Servering: Kaffe og noe å bite i