Sannidal og Skåtøy skogeierlag: Familieskogdag og kappekurs

04 januar 2020 - Sannidal skogeierlag, Skåtøy skogeierlag

Sted: Hos Abraham Sørdalen klokka 10.00.

Servering: Skaukaffi

Påmelding: Ingen

Velkommen!