11 januar 2024 - Sannidal og Skåtøy skogeierlag, Bamble skogeierlag, Drangedal skogeierlag, Gjerstad skogeierlag, Søndeled skogeierlag

Sted: Sannidal Jeger- og Fiskeforening, Krokenveien 397, 3766 Sannidal

Tid: 18:00

Mer info og påmelding: Skogkurs

For skogeiere som hogger og/eller administrerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne dokumentasjon på at dette kurset er fullført og bestått. Dette kurset gir godkjent kompetanse tilsvarende nettkurset i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset går over to kvelder, 11. og 18. januar.