Sannidal og Skåtøy skogeierlag: Tur til Bergene Holm avd. Nidarå

26 februar 2019 - Sannidal skogeierlag, Skåtøy skogeierlag

Sted: Bergene Holm avd. Nidarå klokka 17.30.

Fabrikkbesøk til Norges mest moderne sagbruk i regi av skogeierlagene og bondelag.

Avreise: Med minibuss fra Tangen klokka 16.00 via Levangsheia.

Servering: Lapskaus i kantina. Mat betales av hver enkelt

Program: 2 timers omvisning etter mat.

Påmelding: Max 16 deltakere. Bindene påmelding til Asbjørn 916 42 388 eller Ragnhild 995 66 234 innen 14. februar.