Skogeierlaga i Setesdal: Familieskogdag

07 juni 2020 - Valle og Bykle skogeierlag, Bygland skogeierlag, Årdal skogeierlag, Evje og Hornnes skogeierlag, Iveland skogeierlag

Sted: Bjørgedalen klokka 10.00.

Oppmøte: Ved bomkassen ved avkjørsla frå fylkesvegen (nedom Bjørgum kraftverk)

Program:

10.15: Felles avreise.

10.30: Parkering ca ved Fisstøyl, til fots herfrå til Skjellestøyl.

11.00: Suppe og eplekaker på Skjellestøyl. Kulturelt innslag ved Daniel Sanden Warg.

  • Sigrid og Torstein Bjørgum fortel om Bjørgedalen og støylsdrifta her for bruka på Bjørgum.
  • Natursti for store og små i området rundt Skjellestøyl.

13.00: Avreise frå Skjellestøyl, synfaring av nylege hogstområder. Kjetil Aamlid, Kjell Arne Rosseland og Inge Olav Fjalestad fortel om hogsten som foregår i området no og framtidig ungskogpleie.

15.00: Vel heim.

Påmelding: Av smittevernomsyn innan onsdag 3. juni til sigmund.a.trydal@gmail.com /950 53 647