17 juni 2022 - Evje og Hornnes skogeierlag, Iveland skogeierlag, Bygland skogeierlag, Årdal skogeierlag, Valle og Bykle skogeierlag

Dag 1: Fredag 17. juni klokka 18-21

Dag 2: Lørdag 18. juni klokka 9-16

Sted: Evje

Kontaktperson: Kjell Arne Rosseland. E-post: kjellar@skogkurs.no tlf: 918 35 575

Frist for påmelding: 10. juni

Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet.

Målgruppe:
Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede har noe skoglig erfaring eller ikke.

Mer info, påmelding og betaling: KLIKK HER