Skogeierlagene i Setesdalen: Familieskogdag

25 august 2019 - Iveland skogeierlag, Evje og Hornnes skogeierlag, Årdal skogeierlag, Bygland skogeierlag, Valle og Bykle skogeierlag

Sted: Vannasaga til Torgny Monan (Evje og Hornnes, Abusdalsvegen og inn Skranevannsvegen) klokka 12.00.

Felles arrangement for alle skogeigarlaga i Setesdal.

Program: 

  • Bål, kaffi og pølser
  • Det blir 2 – 3 trekkspilllåter
  • Historie om vannsaga og om Skranevannsvegen
  • Aktiviteter som øksekasting og rebus med mer.

Velkommen!