Søndeled og Gjerstad skogeierlag: Skogkveld

19 august 2020 - Søndeled skogeierlag, Gjerstad skogeierlag

Sted: På Urfjell klokka 18.00

Veibeskrivelse: Ta til venstre etter husene i Urfjell. Parkering i enden av veien.

Program:
Markberedning før planting v/skogbruksleder i AT Skog, Grunde Bjorvatten
Prosess rundt bygging av (enkle) traktorveier v/ Frode Lindland
Natursti med premier gitt av Bjordammen byggsenter

Matpause

Nytt fra AT-skog v/ Grunde Bjorvatten

Orientering fra kommunal forvaltning v/ Frode Lindland

Info fra sikringsradiolaget v/Alf Frøyna

Servering: Koronasituasjonen gjør at det ikke er felles matservering. Det blir servert kaffe og mineralvann. Ta med egen mat, kopp og stol.