24 september 2022 - Søndeled skogeierlag, Gjerstad skogeierlag

Tid: Lørdag 24. september klokka 11
Sted: Vegårshei bygdetun

  • AT Skog v/Grunde Bjorvatten orienterer om marked og priser.
  • Orientering fra kommunal forvaltning.
  • Omvisning på Bygdetunet (jordbruk/skogbruk, husmannsvesenet, skolevesenet mm.)
  • Natursti med premier fra Bjordammen byggsenter.
  • Matpause og tid til prat.

Vel møtt hilsen styret.
v/ Terje Asdal