23 april 2024 - Songdalen skogeierlag

Sted: Teams

Tid: 19.00-20.30

For å få utbytte av kurset, må du være en bruker av Allma.
Kurset gjennomføres av seniorkonsulent GIS, Jon Bjarne Onsøien, i AT Skogs planavdeling.