04 oktober 2022 - Songdalen skogeierlag, Kristiansand skogeierlag, Søgne skogeierlag

Stell og vedlikehold av motorsaga (4 timer)

Klikk her for mer info, påmelding og betaling

Songdalen skogeierlag gir økonomisk støtte til kursavgift til deltakere under 18 år fra bygda.

Tid: 4. oktober klokka 17-21
Sted: Skog og Varme AS, Hønemyrvegen 349, 4646 Finsland
Instruktør: Kjell Arne Rosseland, tlf 918 35 575, kjellar@skogkurs.no
Kontaktperson: Trond Stupstad, tlf. 975 975 01

Kurset gir, sammen med  «Hogst med motorsag» (15 timer), dokumentert sikkerhetsopplæring for bruk av motorkjedesag, i henhold til forskriften «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013.
Påmeldingsfrist dagen før

 

Hogst med motorsag (15 timer)

Klikk her for mer info, påmelding og betaling

Songdalen skogeierlag gir økonomisk støtte til kursavgift til deltakere under 18 år fra bygda.

Tid: 5. og 6. oktober klokka 9-16
Sted: Skog og Varme AS, Hønemyrvegen 349, 4646 Finsland
Instruktør: Kjell Arne Rosseland, tlf 918 35 575, kjellar@skogkurs.no
Kontaktperson: Trond Stupstad, tlf. 975 975 01

Emner for kurset:

  • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
  • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
  • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
  • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
  • Sikker kapping av trestammer.
  • Praktiske øvinger.