Songdalen skogeierlag: Skogkveld

27 mai 2019 - Songdalen skogeierlag, Søgne skogeierlag, Kristiansand skogeierlag

Sted: Hos Nils Egil Eftestad og Reidar Heivoll i Finsland klokka 18.00.

Møtested: Langs fylkesvegen mellom Øvland og Hønemyr (det vil bli satt opp skilt).

Søgne og Kristiansand skogeierlag er også invitert.

Program:

  • Praktisk demonstrasjon av ungskogpleie ved skogbruksleder Ingvild Gran og faghjelp Mikal Godtfredsen
  • Plantefelt på myr – opprusting og vedlikehold etter avvirking
  • Ingvild Gran vil orientere om priser, avsetning, arbeidskraft osv.
  • Info fra Skogselskapet i Agder v/Christian Espegren
  • Div. info ved Tor Skjevrak

Servering: Rundstykker, kaffe og kaker.

Ønsker alle velkommen til en trivelig skogkveld!