15 august 2024 - Tokke skogeierlag

Sted: Håtveit i Mo i Tokke

Tid: 17-21

Påmelding: skogkurs.no

Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert opplæring i bruk av ryddesag. Kurset er 10 timar fordelt på to dagar 15/8 frå kl. 17 og 16/8 frå kl. 9. Kurset foregår i ute skogen. Husk mat og drikke.  På kurset benytter deltakerne sin egen ryddesag og godkjent verneutstyr. Instruktør: Tarjei Gjelstad