Valle og Bykle skogeierlag: Medlemsmøte

30 mai 2018 - Valle og Bykle skogeierlag

Sted: Valle Motell klokka 18.00.

Tema: Et aktivt skogeierlag. Initiativet er tatt av Sigmund Birkeland, Knut Rike og Bjørgulv Harstad som ønsker at skogeierlaget igjen skal bli aktivt.

Fra AT Skog i Skien kommer fag- og økonomisjef Simon Thorsdal for å informere om ulike saker.

Velkommen til møtet!