Valle og Bykle skogeigarlag: Skogkveld

24 april 2019 - Valle og Bykle skogeierlag

Sted: UV salen på Brokke Kraftverk klokka 18.00 (innafor kantina i bygget ovenfor administrasjonsbygget).

Tema for kvelden:

  • Skogbruksplaner, papir og digitalt (Allma)
  • Hogst 2019, sjå også tidlegare utsendt infoskriv frå AT Skog

Ta gjerne med eigen skogbruksplan, representantar frå AT Skog hjelper med råd og tips for kva ein bør gjere i skogen av hogst og ungskogpleie.

Frå AT Skog deltek: Kjell Arne Rosseland, Frank Uleberg og Kjetil Aamlid

Servering: Enkel bevertning.

Vel møtt!