Vegårshei skogeierlag: Skogkveld

23 august 2017 - Vegårshei skogeierlag

Sted: På eiendommen til Guro og Jan Gunnar Kaldal

Veibeskrivelse: Oppmøte på Buliveien (det blir skiltet fra fylkesvei 416 ) klokka 18.00

Tema: Vi tar en rundtur og snakker om høstplanting, grøfting, ungskogpleie, oppussing av vei etter hogst og veivedlikehold.

Faglig deltakelse: Skogbrukssjef Helge Sines, faghjelp Olav Songesdal og Trond Saga fra AT Skog

Servering: Enkel servering