Vegårshei skogeierlag: Smart bruk av skogfond

11 oktober 2017 - Åmli skogeierlag, Holt og Dypvåg skogeierlag, Gjerstad skogeierlag, Søndeled skogeierlag, Vegårshei skogeierlag

Kurs arrangeres høsten 2017 i regionen Vegårshei, Tvedestrand, Gjerstad, Risør og Åmli. Hvor kurset arrangeres, avhenger av den geografiske fordelingen blant de påmeldte.

Kursbeskrivelse:  Aktivt skogbruk

Kursvarighet: 4 timer.

Påmelding: Senest 1 uke før kursstart til skogbrukssjefen i Vegårshei/Tvedestrand på 37 17 02 13/950 72 375 eller helge.sines@vegarshei.kommune.no.