18 april 2024 - Vik skogeierlag

Sted: Berdal i Feios

Tid: 17.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om stammekvisting av bjørkeskog. Det blir demonstrasjon med sag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.