Vikane skogeierlag: Motorsagkurs

02 mars 2021 - Vikane skogeierlag

Skogeierlaget undersøker interessen for et motorsagkurs 2. og 3. mars klokka 09.00.

Påmelding: Til Jakob Grøsvik 911 31 665

Spesielt oppfordres unge og damer til å delta.

Om mange nok melder seg, kan det arrangeres eget kurs for damer.