Voss skogeierlag: Skog- og sagbrukskveld

17 november 2020 - Voss skogeierlag

Sted: Voss sag og tradisjonsbygg ved Kjartan Bergsvåg, Nedre Fennavegen klokka 17.00.

Tema:

  • Ungskogpleie
  • Tømmeromsetning
  • Tømmerkvalitet/kapping
  • Kva etterspør dei lokale sagbruka?
  • Prisar og marknad for sagbruk og skogeigar

Servering: Pølser med brød samt skogskaffi.

Prosjekt: Skogkulturmotivasjon 2020 – eit samarbeidsprosjekt mellom AT Skog og Skogselskapet.

Vel møtt!