Frist for bestilling av høstleverte planter er 20. august

Plantene bestilles i Min side.

Ta kontakt med lokal skogkulturansvarlig om du har noen spørsmål.

Telemark
Pål Hekkli, 992 57 889, paal.hekkli@atskog.no

Agder
Gunnar Evja, 901 59 719, gunnar.evja@atskog.no

Vestland og Rogaland
Knut Anders Eknes, 928 51 869, knut.eknes@atskog.no

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
15/08/2023