Ansvarsforsikringen Hvisat

Ansvarsforsikringen Hvisat

Tegning: Morten Tefre

AT Skog er det første skogeiersamvirket i landet, som tilbyr medlemmene en rimelig ansvarsforsikring for private veier, bruer og tun.

Les brosjyren vår her: Veiansvarsforsikringen Hvisat

Bakgrunnen for AT Skogs kollektive veiansvarsforsikring:

  • I forbindelse med den såkalte Snøås-dommen i Drangedal, er ansvar for skade på tredjeparts eiendom plassert hos veieier (skogeier)
  • I praksis betyr dette at ansvar ved skade, som ikke sjåføren kan klandres for, plasseres hos veieier (skogeier)
  • I henhold til AT Skogs driftsavtaler, er veieier (skogeier) ansvarlig for at veier tilfredsstiller krav til veiklasse
  • Avvik i veistandard knyttes til uaktsomhet hos veieier (skogeier) og innebærer erstatningsansvar

Ansvarsforholdet er knyttet til det å eie vei og ikke egen aktivitet. Derfor legger AT Skog forsikringspremien på 200 kroner inn i den årlige kontingenten.

Les saken fra årsmøtet 2018 her: – Årsmøtet omfavnet ny medlemsfordel

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av AT Skogs kollektive ansvarsforsikring for private bilveier, send oss skjema under:

Jeg ønsker ikke Hvisat.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.