Hvordan melde tømmer henteklart

Skogeiere som hogger selv, må melde tømmer klart til henting.

Dette gjøres i Min side.

Her viser Magnus deg hvordan du melder tømmer henteklart: Meld henteklart klikk for klikk