Info til skogeiere i vest

Etter fusjonen mellom Vestskog og AT Skog er alle tjenester overført til AT Skogs nettside og skogeierportal/Min side.

Vi oppfordrer alle medlemmer i AT Skog til å ta i bruk Min side.

Se hvordan du får tilgang her: Slik tar du i bruk Min side

Alle medlemmer i AT Skog, fra øst til vest, er lagt inn i medlemsregisteret. Du kan derfor be om tilgang til Min side allerede i dag.

 

Skogbruksplan

Ønsker du å melde interesse/bestille skogbruksplan? Fyll ut her: Bestillingsskjema

 

Hogger du selv?

Markedene etterspør miljøsertifisert tømmer fra et bærekraftig skogbruk. Alt tømmer som AT Skog kjøper av skogeier skal derfor utføres etter kravene i Norsk PEFC Skogstandard.

Skogeier er ansvarlig for at kravene følges når han selv hogger eller engasjerer andre.

Dette gjelder alt tømmer fra og med det første treet som hogges.

Dette må du huske før du hogger:

  • Du må ha kurs om Norsk PEFC Skogstandard eller leie inn slik kompetanse. Dette gjelder uansett hvor mye du skal avvirke.
  • Meld inn tømmer med kart i Min side
  • Kontraktbekreftelse fra AT Skog om sortiment og kvantum sendes til deg når hogstområde er sjekket for miljøinformasjon.
  • Da mottar du også pris- og leveringsvilkår, kapperegler og info om kravene i Norsk PEFC Skogstandard

For drifter større enn 100 kubikkmeter er det, i tillegg til kompetanse om Norsk PEFC Skogstandard, også et krav om å fylle ut en egen miljørapport som dokumenterer hvilke hensyn som er tatt under hogst og eventuelle oppfølgingsbehov etter hogst. Rapporten skal fylles ut av skogeier og oppbevares i 10 år. Du mottar miljørapportskjema sammen med godkjent tømmerkontrakt.

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard finner du hos Skogkurs: Nettkurs

Du kan også kontakte skogeierlaget i ditt område og sjekke lagets plan for kurs i Norsk PEFC Skogstandard.

Se mer om dette: Ønsker du PEFC kurs?

NB: Har du ikke mottatt epost fra AT Skog om krav til PEFC, er årsaken sannsynligvis at AT Skog mangler epostadressen din.

Send oss epostadresse: atpost@atskog.no