Info til skogeiere i vest

Vestskog og AT Skog er nå fusjonert. Alle tjenester blir derfor overført til AT Skogs nettside og skogeierportal.

I en overgangsfase vil den gamle skogeierportalen til Vestskog være tilgjengelig.

Du finner den fortsatt her: Vestskogs skogeierportal

Vær oppmerksom på at denne portalen fases ut om kort tid.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer av AT Skog til å ta i bruk Min side, som er AT Skogs skogeierportal.

Se hvordan du får tilgang her: Slik tar du i bruk Min side

Alle medlemmer i AT Skog, fra øst til vest, er lagt inn i medlemsregisteret. Du kan derfor be om tilgang til Min side allerede i dag.

SKOGBRUKSPLAN

Ønsker du å melde interesse/bestille skogbruksplan? Fyll ut her: Bestillingsskjema