Du er her: Forside / Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet

Valgkomiteen i AT Skog hadde møte 23.03.2020, og har følgende innstilling på kandidater til årsmøtet:

Styret

 Navn  Verv  Velges for
 Olav Veum  Leder          2 år
 Bengt Drageset  Nestleder          1 år
 Åse Egeland  Medlem          2 år
 Hølje Kristian Jore  Medlem          1 år
 Birgit Eiken  Medlem          2 år
 Even Hedland  Medlem          2 år
 Gunn Brekka  Medlem          1 år

 

Varamedlemmer til styret

 Navn        Verv  Velges for
 Ivar Tangeraas
  1. vara
        2 år
 Trygve Haugeland
  1. vara
        2 år
 Aud Slettehaug
  1. vara
        1 år

 

Valgkomité

 Navn  Personlig vara  Velges for
 Tore Felland Storhaug,   leder  Olav Blikom       1 år
 Tomas Lie, nestleder  Ola Sløgedal       1 år
 Odvar Eikeland  Elma Liane       2 år
 Åsta Midtbø  Eivind Lien       2 år
 Jakob Hammer  Olav Einan       3 år
 Sveinung Kjellemo  Heidi Herum       3 år

 

På grunn av fusjonen som ble gjennomført i 2019 er alle kandidater på valg i 2020. Det legges opp til en rullering seinere, slik at ikke alle er på valg samme år. Derfor har valgkomiteen foreslått ulikt antall år de enkelte skal velges for.

Skjul