Kampanje på furu sagtømmer

Kampanje på furu sagtømmer

Det er stor etterspørsel etter sagtømmer i eksportmarkedet.

AT Skog har avtalt en leveranse på furu sagtømmer, som innebærer et pristillegg på 50 kr/m³, for hogstoppdrag hos skogeiere i kommunene Froland, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Vegårshei.

– Tømmeret må være leveringsklart i løpet av oktober måned. AT Skog har driftskapasitet til dette. Forutsetningen for leveransen er at logistikken for tømmerdrift ligger til rette med god tømmerbilvei og velteplass, sier markedssjef Hans Erik Røra.

Gjelder inntil 5000 kubikk

Pristillegget gjelder fram til det bestilte volumet på 5000 kubikk er nådd.

– Pristillegget forutsetter signert driftsavtale. Det er de første som oppfyller kravene og signerer, som får tillegget, presiserer Røra.

Kontakt skogbruksleder i de aktuelle kommunene for et eventuelt tilbud:

Froland: Olav Mjåland 414 51 068/ olav.mjaland@atskog.no

Grimstad: Karl Andreas Johannessen 481 41 284/ karl.andreas.johannessen@atskog.no

Arendal og Vegårshei: Trond Saga 991 56 023/ trond.saga@atskog.no

Tvedestrand: Grunde Bjorvatten 901 24 535/ grunde.bjorvatten@atskog.no