Kampanje på gran sagtømmer

Kampanje på gran sagtømmer

Det er stor etterspørsel etter sagtømmer i eksportmarkedet.

AT Skog har avtalt en leveranse på gran sagtømmer, som innebærer et pristillegg på 50 kr/m³, for hogstoppdrag hos skogeiere i Lindesnes kommune.

– Tømmeret må være leveringsklart i løpet av oktober måned. AT Skog har driftskapasitet til dette. Forutsetningen for leveransen er at logistikken for tømmerdrift ligger til rette med god tømmerbilvei og velteplass, sier markedssjef Hans Erik Røra.

Gjelder inntil 5000 kubikk

Pristillegget gjelder fram til det bestilte volumet på 5000 kubikk er nådd.

– Pristillegget forutsetter signert driftsavtale. Det er de første som oppfyller kravene og signerer, som får tillegget, presiserer Røra.

Kontakt skogbruksleder for et eventuelt tilbud: Ingvild Gran 936 55 888/ ingvild.gran@atskog.no