Kampanjepris på furu sagtømmer

Har du skogeiendom som sokner til Telemarksbruket i Bø? Planlegg høsthogsten nå og få 25 kroner/m³ ekstra på furu sagtømmer.

Fjorårets høsttillegg på furu gjorde at Moelven Telemarksbruket hadde stabil tømmertilgang gjennom hele høsten. Sammen med Moelven viderefører AT Skog derfor fjorårets ordning med et pristillegg på 25 kroner per m³ på furu sagtømmer for leveranser fra 15. august til 31. desember.

Omfatter levering fra 10 kommuner

Kampanjen gjelder for skogeiere, som er tidlig ute med å signere leveringsavtale og som leverer fra kommunene Seljord, Bø, Nome, Hjartdal, Notodden, Tinn, Sauherad, Drangedal, Skien og Porsgrunn.

– Telemarksbruket er en viktig aktør for skogeierne i Telemark, som har en kort og effektiv transport av tømmeret. Dagsforbruket av tømmer til Telemarksbruket, er 350 til 450 kubikk. Der er det behov for en jevn tømmerstrøm fra skogen hele året, forklarer markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Gjelder fram til 7500 kubikk

– På høsten har det tidligere vært utfordringer med å få nok furutømmer fra Telemark for å dekke opp sagbrukets behov. For å unngå tømmermangel høsten 2018, betaler derfor Moelven 25 kr/m³ ekstra til dem, som er tidlig ute med leveringsavtale. Telemarksbruket er en viktig kunde for AT Skog.

– Pristillegget forutsetter signert driftsavtale eller leveringsavtale med AT Skog innen 10. juni for hogst etter sommerferien. Tillegget betales for inntil 7500 m³. Det er de første som signerer, som får tillegget, presiserer Røra.

Skrevet av Stine Solbakken
09/03/2018