Kampanjepris på furu sagtømmer

Kampanjepris på furu sagtømmer

Har du skogeiendom som sokner til Telemarksbruket i Bø?

Sammen med Moelven tilbyr AT Skog et pristillegg på 25 kroner per m³ på furu sagtømmer. Kampanjen gjelder leveranser fra 1. september til 31. desember 2017 til Moelven Telemarksbruket.

Behov for tømmer hele året

– Det er viktig at alle bidrar med sitt volum for at sagbruket skal ha nok tømmer. Vi trenger tømmer fra skogen hele året, sier daglig leder Ole Grimsgaard (til venstre i bildet) og salgssjef Svein Erik Kilen ved Moelven Telemarksbruket i Bø.

– For skogeierne er vi en viktig aktør for å få til en så kort og effektiv transport som mulig. Dagsproduksjonen er 350 til 450 kubikk. En skogeier, som hogger 300 kubikk, er en like viktig bidragsyter som de større, presiserer Grimsgaard.

Inngå avtale innen 10. juni

– Vi lanserer denne priskampanjen så tidlig for å sikre forutsigbarhet for Moelven Telemarksbruket gjennom hele året, forklarer markedssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

– Telemarksbruket er en viktig kunde for AT Skog. Nesten alle kommunene i Telemark er omfattet av dette tilbudet, sier Røra om den gode nyheten til skogeierne.

Pristillegget forutsetter signert driftsavtale eller leveringsavtale med AT Skog innen 10. juni.