Du er her: Forside / Kampanjepris på skogpleie i juni!

Kampanjepris på skogpleie i juni!

– Dette feltet har skogeier brukt penger på og plantet. Her må det ryddes i år for å sikre en god tømmerverdi, sier Pål Hekkli i AT Skog.

I juni måned har AT Skog kampanjepris på ungskogpleie.

Rydding i ungskogen din er en av de mest lønnsomme tiltakene du kan utføre. Sommer er en fin tid for rydding. Sjekk skogen og skogbruksplanen for behovet i egen skog.

Løvtrær stjeler lys og næring

Pål Hekkli jobber med skogkulturoppdrag i Telemark.

– Du ser hvilke treslag som har overtaket, forklarer han, mens han tråkker ivrig inn i tett løvskog.

Granplantene, som nå har vokst seg en meter høye, er knapt synlige mellom tre ganger så høye bjørketrær. Krattet begrenser tilgang på næring, vokseplass og lys i viktige vekstår. Trærne må tåle store påkjenninger, som sterk vind og tung snø. Med riktig avstand allerede i skogens barndomsår, får du en framtidsskog med god stabilitet.

 

– AT Skog kan hjelpe til med veiledning og arbeidskraft. Akkurat nå gir vi en hyggelig pris på større oppdrag, sier skogkulturleder Thomas Thode Svendsen.

AT Skog og din lokale skogbruksleder er klar med råd, veiledning og kvalifisert arbeidskraft.

Finn kontaktperson her: Skogbruksledere og skogkultur

Du kan også fylle ut skjema: Kontakt meg om ungskogpleie

Kampanjepriser

Alle skogeiere som bestiller mer enn 50 mål ungskogpleie innen utgangen av juni, får rabatt på timepris. For oppdrag mellom 50 og 99 mål gis 5 % rabatt på timepris. Oppdrag større enn 100 mål oppnår 7,5 % rabatt på timepris. Timeprisen er 385 kr/time ekskl. mva.

De fleste kommuner har fortsatt gunstige tilskuddsordninger til ungskogpleie. Når dette kombineres med finansiering via skogfond, utgjør egenandelen mellom 5 – 40 % av fakturabeløp avhengig av tilskuddssats i kommunen og din marginale skattesats.

– Benytt gunstige vilkår og få en velstelt skog, oppfordrer skogkulturlederen i AT Skog.

Unngå dårlig tømmerverdi

– Samtidig som skogen ryddes, velger vi hvilke trær vi skal satse på videre. Uten rydding i ungskog og eventuelt påfølgende tynning i voksen skog, blir det dårlig tømmerverdi, avslutter Pål Hekkli.

Skogarbeider Igor Pleško planter og rydder skog for 16. året på rad i Hjartdal. Han jobber sammen med to kollegaer fra Slovakia.

– Jeg jobber også med å rydde skog før hogst. Det er nødvendig der skogen har vokst seg så tett at skogsmaskinen ikke kommer fram. Det er veldig viktig for lønnsomheten ved hogsttidspunktet at skogen har blitt ryddet, oppsummerer Igor.

 

 

Skjul