Leveringsavtale på billeskadd sagtømmer

tømmer AT Skog

Langs kysten av Telemark og Agder er det nå betydelige lokale billeangrep på granskogen.

– Optimalt sett bør gran, som har blitt brun etter billeangrep, hogges på forsommeren for å få de nye billelarvene ut av skogen. Gran som er angrepet i vår, kan imidlertid fortsatt ha en verdi dersom den tas ut i høst og vinter, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Etablerer sortiment

Bergene Holm har etablert et eget sortiment for å kunne måle inn sagtømmer som er billeskadd.

Dette heter Sortiment 170 nytørket billetømmer av gran og har samme krav til lengde, dimensjon og kvalitet som gran sagtømmer kvalitet 2, men med følgende unntak:

  • Tømmerblått godtas
  • Tørrved – det aksepteres at tømmeret ikke har hvit bast/løs bark hvis veden ellers er fersk (ikke er tørkeskadd)
  • Tørkesprekk godtas ikke (toleranse 0,7 mm).

Pris til skogeier

Enkeltstokker kan leveres sammen med gran sagtømmer til Bergene Holm. Dersom volumet med billeskadd tømmer overstiger 8 % av totalvolumet i enkeltlass, skal dette sortimentet sorteres ut i egen lunne.

Pris til skogeier på Sort 170 er 330 kr/m³ (flat pris).

NB: Stokker som blir levert som sagtømmer hvor veden også er tørr, vil bli klassifisert som vrak.

Skrevet av Stine Solbakken
20/09/2020