Leveringsavtale på bjørk finérkubb

Leveringsavtale på bjørk finérkubb

AT Skog har inngått avtale med Viken AT Market om levering av finérkubb av bjørk til en kunde i Baltikum.

– Vi får ofte spørsmål fra skogeierne om levering av sagtømmer av bjørk. Nå er det endelig en mulighet for dere som har skjøttet bjørkeskogen, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Sortiment bjørk finérkubb

Lengder: 2,7 m (2,75 – 2,95 m)

Min. topp: 20 cm +

Max. diameter: 60 cm

Kvalitetskrav: 2 quality (B class). Tilsvarer kvist og krokkrav som gjelder for sekunda sagtømmer. Råte er ikke ok.

Detaljert spesifikasjon legges ved eventuell tømmerinnmelding.

Pris til skogeier

Pris til skogeier på bjørk finérkubb er 540 kr/m³.  Minsteparti er 15 m³.

Foreløpig har AT Skog avtalt en skipning fra Eydehavn med levering fra følgende kommuner: Kristiansand, Vennesla, Åmli, Birkenes, Gjerstad, Risør, Fyresdal, Nissedal, Lillesand, Froland, Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Vegårdshei.

Leveranse av bjørk finérkubb må være henteklart senest 20. november 2020.

– Dersom det er stor interesse fra skogeierne, er det mulig å få til leveranser også fra Telemark. Da er det behov for et visst volum for å kunne få til en skipning fra andre områder, presiserer Røra.