Eksportmarkedet vinter 2021

Eksportmarkedet vinter 2021

Publisert 29.12.2020

– Den sterke konjunkturen innen trelast ser ut til å vedvare inn i det nye året og markedet vurderer utsiktene som svært gode ut første halvår, forteller Håkon H. Myhra i eksportselskapet Viken AT Market.

– Trelastprisene i USA er igjen på full fart opp mot historiske toppnivåer, men dessverre vet vi at prisene er svært volatile og kommer helt sikker til å falle like raskt igjen.

– Den sterke konjunkturen i Europa er drevet av en stor etterspørsel fra byggevarehandelen, hvor Storbritannia har vært ledende gjennom høsten 2020. Sterk etterspørsel og synkende lager er med på å drive prisene oppover.

Status i Baltikum

UK-markedet er viktig for sagbrukene i Baltikum som rapporterer om et godt trelastmarked, men det er knyttet en viss usikkerhet omkring UK med hensyn til både Covid 19 og når Brexit iverksettes.

– Avvirkningen i Baltikum begrenses av massevirkesituasjonen og sagtømmerlagrene er fallende. Det er derfor en god etterspørsel etter sagtømmer i Baltikum for tiden, sier Myhra.

Svensk eksport

– I Sverige er det først og fremst eksportsagbrukene som har gode tider. Den innenlandske etterspørselen er mer normal. Forventninger om økte trelastpriser og synkende trelastlager er med på å presse prisene oppover.

Ordrebøkene er fulle og store eksportsagbruk i Sverige rapporterer om en bra markedssituasjon for trelast, hvor UK-markedet er svært viktig for svenskene.

Behov for ferskt tømmer

– I Tyskland er situasjonen fortsatt svært preget av de store barkbilleangrepene som vi finner over hele Mellom-Europa. Signaler fra markedet tyder imidlertid på at det sør i Tyskland og i Østerrike er en etterspørsel etter ferskt tømmer.

Tyske sagbruk kjører for fullt og rapporterer om lave trelastlager og god etterspørsel.

Ettertraktet norsk tømmer

– Generelt har vi stor tro på at norsk tømmer vil bli ettertraktet i eksportmarkedet når vi ser de store ødeleggelsene som rammer skogen gjennom et stort belte i Mellom-Europa.

– Vi har derfor gjort en samarbeidsavtale med det belgiske selskapet Sapin, som gir oss en inngangsport til det mellom-europeiske markedet, sier daglig leder i Viken AT Market.

Status tremasse

– Når det gjelder tremasse, ser det ut til at prisene er på vei oppover igjen. Både Södra og SCA varslet prisøkninger tidligere i høst, men markedet responderte ikke. Nå har Södra og SCA varslet ytterligere nye prisøkninger fra årsskiftet og forventer en pris på 960,- $/tonn. Lagrene av tremasse er fortsatt høye i Europa, mens i Kina er lagrene nå lave og prisene på vei opp.

Fortsatt for mye massevirke

– Massevirkemarkedet preges fortsatt av for stort utbud av tømmer og flis rundt hele Østersjøbassenget og nedover i Europa. Tilgangen av skadet tømmer til svært rimelige priser synes å være utømmelig for øyeblikket. Kapasitetsnedleggelsene i Sverige og Finland fra årsskiftet, gjør nok dessverre ikke virksbalansen bedre på kort sikt, avslutter Myhra.