Motormanuelt tillegg

Motormanuelt tillegg

AT Skog utbetaler et tillegg på 10 kr/m³ for tømmer felt med motorsag på private kontrakter.

Alle skogeiere, som melder inn tømmer via Min side/ skogeierportal, vil få dette pristillegget.

Tillegg på alle sortiment

Tillegget kommer som et påslag på alle sortiment direkte på virkesavregningen.

Husk dette for å få utbetalt motormanuelt tillegg:  

  • Planlagt volum må meldes inn via Min side. Den finner du her: Min side
  • Tømmer må meldes henteklart i Min side.
  • Husk å huke av for motormanuell drift i innmeldingen.
  • Minste leveringsvolum er 15 m³ per sortiment. Volum under 15 m³ blir hentet, men medfører en ekstra kostnad i minstepartitillegg.

Har du spørsmål, kontakt vårt servicekontor eller din lokale skogbruksleder: Ansatte