Du er her: Forside / Motormanuelt tillegg i vinter

Motormanuelt tillegg i vinter

AT Skog utbetaler et tillegg på 10 kr/m³ for tømmer felt med motorsag vinteren 2018/19.

Alle skogeiere, som melder inn tømmer via Min side/ skogeierportal, vil få dette pristillegget. Øystein Grønnerød (bildet) i Skien er en av dem som driver hogst med motorsag i egen skog.

Se filmen om vår nye selvbetjeningsløsning her: Min side

Tillegg på alle sortiment

Tillegget kommer som et påslag på alle sortiment direkte på virkesavregningen. Skogeiere som allerede har meldt inn tømmer for vinteren 2018/19, før den digitale løsningen var klar, vil også få tillegget.

– For alle som hogger motormanuelt, kan vi også melde at vi kjøper massevirke av gran og furu på fallende lengder i alle områder, sier markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

Husk dette for å få utbetalt motormanuelt tillegg:  

  • Planlagt volum må meldes inn via Min side. Den finner du her: Min side
  • Tømmer må meldes henteklart i Min side.
  • Husk å huke av for motormanuell drift i innmeldingen.
  • Minste leveringsvolum er 15 m³ per sortiment. Volum under 15 m³ blir hentet, men medfører en ekstra kostnad på 1000 kroner i minstepartitillegg.

Har du spørsmål, kontakt vårt servicekontor eller din lokale skogbruksleder: Ansatte

Skjul