Nå blir det enklere og mer lønnsomt å være skogeier!

AT Skog introduserer BEDRESKOG avtalen – fordi skogen din fortjener det beste!

Gjennom en BEDRESKOG avtale vil alle som ønsker det få tilpasset, systematisk og profesjonell hjelp til forvaltning og gjennomføring av skogtiltak i egen skog. Målene for skogen din blir konkrete og du får hjelp til gjennomføring. Det vil gjøre deg til en bedre skogforvalter på dine premisser!

Ikke alle har mulighet til å drifte skogen sin på best mulig måte, men de aller fleste ønsker at skogen skal ha det bra og skape verdi.

Skogfond ble introdusert i 1932. Etter en landsomfattende taksering viste det seg at det sto dårlig til med foryngelsen av skogen i hele landet. Dette var et resultat av ikke bærekraftig skogbruk. Siden den gangen har vi gjennom godt arbeid sikret et bærekraftig skogbruk. Vi har sågar opparbeidet et stort potensiale til å høste mer fra skogen. Utfordringen skognæringen står ovenfor i dag, er for liten aktivitet i skogen. Samfunnsutviklingen har ført til at det er svært få som i dag har skog som sitt eneste levebrød. Mange skogeiere har annet fulltidsarbeid. Skogbruk utføres på si. Det viser seg at aktiviteten i stell og pleie av skogen er under press på grunn av mange faktorer:

  • jeg bor langt unna skogen min
  • jeg har et yrke som ikke gir tid til skogsdrift
  • jeg har arvet skog, men kan ikke forvalte den selv
  • jeg har ikke interesse for skogsdrift, men ønsker god forvaltning
  • jeg har interesse, men trenger hjelp for å komme helt i mål
  • jeg blir eldre og ønsker å etterlate meg sunn og verdifull skog
  • jeg er aktiv skogeier, men ønsker fordelene BEDRESKOG gir

Det er behov for å levere helhetlige tjenester for et aktivt skogbruk på lik linje med andre servicetjenester. Å benytte seg av BEDRESKOG konseptet, kan sammenlignes med inngåelse av en serviceavtale på en verdigjenstand. Slike serviceavtaler inngår man for å få utført vedlikehold skikkelig og få dette dokumentert – og selvfølgelig blir servicen utført av fagfolk! At mange av oss ikke kan spesielt mye om bilens tekniske innretninger, hindrer oss ikke fra å være ansvarlige og bevisste bileiere.

BEDRSKOG skal ivareta og øke verdien av skogeiers eiendom. Den vil også bidra til at skogeier oppfyller sin deltakelse i en verdifull stafett. Den gode vekslingen vil alltid være nødvendig for å oppnå det beste resultatet totalt sett!

Jeg har sett frem til lanseringen av BEDRESKOG konseptet lenge og vil rette en takk til alle som har bidratt til å få dette på plass. Også en stor takk til Innovasjon Norge, som gjennom sin økonomiske støtte har vist konseptet tillit!