Nå er pengene på konto!

Nå er pengene på konto!

AT Skog fikk et overskudd i fjor med nesten 10 millioner kroner. Av dette overskuddet har årsmøtet i AT Skog bestemt at andelseierne får en forrentning på innskutt andelskapital på 3 prosent.

– Det betyr at alle andelseierne våre nå har mottatt beløpet på konto, med unntak av andelseiere som ennå ikke har innbetalt det obligatoriske andelsinnskuddet. Forrentningen er da godskrevet andelsinnskuddet, sier regnskapsleder Geir Haugland i AT Skog.

Regnskapsbilaget er tilgjengelig i skogeierportalen.

Portalen er ditt nettsted for tømmerkontrakter med mulighet for signering, faktura og årsrapporter for andelskapital. I løpet av juni vil også virkesoppgjøret være tilgjengelig i portalen.

Logg deg inn her: Skogeierportalen

 

Slik finner du bilaget: Etter at du er logget inn i skogeierportalen, velger du «årsoppgave» i menyen. Deretter velger du «forrentningsskriv år» og velger «2016».

 

Har du ikke tilgang til skogeierportalen, kan du kontakte Åse Vinje: aase.vinje@atskog.no

 

Husk å gi oss din epostadresse: Vi oppfordrer alle skogeierne våre til å opprette epostadresse og huske å melde fra om endringer i kontaktinformasjonen (epostadresse, postadresse og mobilnummer). Da får du raskere informasjon og påminnelser om tilgjengelig informasjon i skogeierportalen.

Du kan melde inn epostadresse her: Skjema kontaktinformasjon