NEG-saken er avgjort

NEG-saken er avgjort

 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har nå behandlet anken, som AT Skog fremmet i forbindelse med at Konkurransetilsynet forbyr AT Skog å erverve NEG Skog. NFD opprettholder Konkurransetilsynets konklusjon og dermed er denne saken endelig avgjort.

– Vi tar NFD sin beslutning til etterretning, men er uenige i beslutningen, metodene som er anvendt og hvordan markedet er definert fra Konkurransetilsynet side, sier administrerende direktør i AT Skog, Anders R. Øynes.

– Med denne beslutningen, blir det svært utfordrende dersom andre riktige strukturelle grep vurderes i vår del av verdikjeden, avslutter Øynes.