Nøkkelbiotop registrering/miljøregistrering

For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Dersom du mangler dette på din eiendom, kan du bestille dette hos AT Skog.

Kontakt seniorkonsulent GIS, Jon Bjarne Onsøien:

Jon Bjarne Onsøien

 

Epost: jon.bjarne.onsoien@atskog.no

Mobil: 990 14 998