Nøkkelbiotop registrering/miljøregistrering

For å selge tømmer, må du ha en miljøsertifisert eiendom. Dersom du mangler dette på din eiendom, kan du bestille dette hos AT Skog.

Jon Bjarne Onsøien

 

Kontakt GIS-medarbeider Jon Bjarne Onsøien.

Mail: jbo@atskog.no