Norsk PEFC Skogstandard

Norsk PEFC Skogstandard har 27 kravpunkt, som beskriver hvordan et bærekraftig skogbruk skal gjennomføres. Skogeier, som leverer tømmer gjennom AT Skog, er en del av AT Skogs gruppesertifisering. Medlemmene våre må sammen sørge for at disse retningslinjene blir fulgt. Signering av tømmerkontrakten gir skogeier et ansvar og en forpliktelse til å følge PEFC Skogstandard og lovverket.

Les hovedpunktene her: Norsk PEFC Skogstandard

Les komplett utgave av standarden her: Norsk PEFC Skogstandard 

Se film om PEFC i praksis: På jobb for et bærekraftig skogbruk