Norsk skogbruk er et miljøvennlig skogbruk !

Nylig ble den norske skogstandarden for et bærekraftig skogbruk – den såkalte PEFC standarden – regodkjent. PEFC er et internasjonalt godkjenningssystem som sikrer at de ulike landene tilsluttet systemet holder god internasjonal standard. Målet er å drive et bærekraftig skogbruk – der en balanserer sosiale, biologiske og økonomiske interesser.

Norsk skogbruk har vært miljøsertifisert siden 1998. Gjennom et solid miljøarbeid, utvikling av driftssystemer, internkontroll og kompetanseheving har norske skogeiere i dag et skogbruk i verdensklasse. Det skal vi være stolte av!

Noen har sikkert registrert at det eksisterer flere merkeordninger for et bærekraftig skogbruk. PEFC er opprinnelig et system som det europeiske familieskogbruket etablerte, for å få et system tilpasset småskala eiendomsstruktur med privat eierskap.

FSC er et tilsvarende merkesystem, men med sin opprinnelse fra ulike naturvernorganisasjoner der det industrielle skogbruket har vært en av pådriverne.

Det er en rivalisering mellom disse systemene. Det handler selvsagt om markedsmakt. Og prisen er en en stadig økende byråkratisering og strengere krav til et allerede veldrevet skogbruk.

Jeg er stolt av at vi har en solid miljøgodkjenning for vårt skogsbruk i Norge. Det gir oss troverdighet i samfunnet og bygger opp under skogens rolle i klimasammenheng. Vi kan øke avvirkningen og med det vårt klimabidrag, uten at det går ut over hensynet til det biologiske mangfoldet.

Men det er et paradoks. Kun 10 % av de globale skogområdene er sertifisert. På denne tidelen av landarealet pågår det en kamp om å være best og kreve mest – enten det heter FSC eller PEFC.

Burde ikke fokus være på de resterende 90 %, der vi både ser avskoging, utryddelse av biologisk mangfold, dårlige forhold for lokalt eierskap, sosial dumping etc. Det er det virkelige problemet.

Vi skal drive vårt skogbruk videre på en bærekraftig måte. Vi skal kunne bevise at vi gjør det gjennom vår merkeordning PEFC. Men vi skal også være tydelige på at vi har kommet på et høyt nivå. Fokus framover kan like gjerne være å drive skogen optimalt for å sikre tilgangen på fornybare råstoff i et klimaperspektiv som å stadig skulle verne mer skog.

Olav A. Veum
Styreleder AT Skog og Norges Skogeierforbund