Norsk Skogrydding søker prosjektleder for Vestlandet

Vårt datterselskap Norsk Skogrydding AS kontraherer og gjennomfører oppdrag med skogrydding av strøm og telelinjer, jernbane, veg og tomter over hele landet. 

Nå søker de en dyktig prosjektleder for Vestlandet, som vil ha hovedansvar for prosjekter i området fra Stavanger i sør til Nordfjord i nord.

«Du vil være hovedkontakt og ha ansvar for oppfølging av innleide entreprenører, samt leder- og personalansvar for våre egne sesongarbeidere. Hovedvekten av våre oppdrag i dag er vegetasjonsrydding langs vei og linjer. Det er positivt om du har kjennskap og nettverk innad i bransjen, men også at du har kremmerånd og evne til å se nye muligheter for utnyttelse av vår ekspertise. Stillingen er i utgangspunktet 100%, men vi er også interessert i kandidater som ønsker å kombinere med annen jobb/virksomhet. Kontorsted etter avtale.»

Les hele stillingsutlysningen her: finn.no

Søknadsfrist: 12.09.2022

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
24/08/2022