Ny markedsansvarlig for BEDRESKOG

Ny markedsansvarlig for BEDRESKOG

AT Skog har ansatt Arne Eiken (40) fra Eiken i Vest-Agder som markedsansvarlig for BEDRESKOG.

Han kommer fra jobben som økonomisjef i Sirdal kommune og vil begynne i jobben medio oktober.

– Vi ønsker Arne velkommen til en ny og spennende stilling i AT Skog, sier skogsjef Knut Nesland.

Skogen din fortjener det beste!

I mai søkte AT Skog etter en  initiativrik, kundeorientert, strategisk og kreativ person til vårt nye konsept BEDRESKOG. Blant mange gode søkere, fikk Arne Eiken tilbudet og takket nylig ja.

Stillingen innebærer tett samarbeid internt, med skogeiere, kunder og samarbeidspartnere.

Konseptet har bakgrunn i at mange skogeiere ikke har muligheten til å drifte egen skog på best mulig måte. Gjennom BEDRESKOG skal AT Skog, på oppdrag fra skogeiere over en lang tidshorisont, utføre alle skogrelaterte tjenester. Det innebærer ansvar for skogskjøtsel, foryngelse, skogsdrift, tømmeromsetning, regnskap og rapportering.

AT Skog kommer tilbake med mer informasjon om BEDRESKOG på sensommeren!