Ny PEFC skogstandard gjelder fra 1. mars

Norsk PEFC Skogstandard sikrer et bærekraftig skogbruk.

AT Skogs gruppesertifisering
Skogeiere, som leverer tømmer gjennom AT Skog, er en del av AT Skogs gruppesertifisering. Medlemmene våre må sammen sørge for at disse retningslinjene blir fulgt. Signering av tømmerkontrakten gir skogeier et ansvar og en forpliktelse til å følge Norsk PEFC Skogstandard og lovverket.

Ønsker du kurs?
For å hogge og levere tømmer gjennom AT Skog, kreves det kompetanse i Norsk PEFC skogstandard. Dette kan tas som et nettkurs via Skogkurs og kan dekkes av skogfond. Påmeldingen åpner 15. mars.

Alle må ta nytt kurs innen 31/12-23. De gamle utgår fra 1/1-24.

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, forteller om den reviderte utgaven av Norsk PEFC Skogstandard her:

Skrevet av Torbjørg Loftesnes
01/03/2023